Zaczarowany notes - Nazywamy meble w języku angielskim

Nazywamy meble w języku angielskim. Utrwalenie nazw mebli w domu i szkole. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: bed, sofa, table, chair, armchair, window, door, lamp, cupboard, wardrobe, TV, computer, carpet, rug, curtains, floor, wall, poster, painting, bookcase, bookshelf.