Może zagramy w piłkę? - Why don't we ćwiczenia dla dzieci

Why don't we ćwiczenia dla dzieci. Dziecko ćwiczy używanie konstrukcji "Why don't we...? Słownictwo wykorzystane w quizie: dance, listen to music, play basketball, play football, play tennis, ride a bike, watch TV.