Potrafię! - I can ćwiczenia dla dzieci

I can ćwiczenia dla dzieci. Dziecko ćwiczy stosowanie konstrukcji "I can..../ I can't....." oraz utrwalanie słownictwa: climb mountains, dance, jump, play basketball, play computer games, play football, play tennis, play volleyball, ride a bike, roller skate, run, sail, skateboard, swim. Zadaniem dziecka jest sformułowanie wypowiedzi ze zdań zilustrowanych na ekranie za pomocą grafik. Po udzieleniu odpowiedzi, uczeń ma możliwość odsłuchać poprawną odpowiedź i ją jeszcze raz powtórzyć.