On potrafi gotować - Ćwiczenie zdań z "can" po angielsku

Ćwiczenie zdań z "can" po angielsku. Ćwiczenie konstrukcji "He/she can/can't...." oraz utrwalanie słownictwa: cook, sing, dance, drive a car, swim, play the guitar. Zadaniem ucznia jest sformułowanie ustnie zdań pokazanych na ekranie za pomocą grafik. Po udzieleniu odpowiedzi, uczeń ma możliwość odsłuchać poprawną odpowiedź i ją jeszcze raz powtórzyć.