To mój wujek - Who is it ćwiczenia dla dzieci

Who is it ćwiczenia dla dzieci. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Uczeń ćwiczy udzielanie odpowiedzi na pytanie "Who is it?" Słownictwo wykorzystane w quizie: aunt, brother, cousin, dad, grandma, grandpa, mum, sister, uncle.