On potrafi gotować - Wyrażanie umiejętności po angielsku

Wyrażanie umiejętności po angielsku. Dziecko ćwiczy stosowanie konstrukcji "He/she can/can't...." oraz utrwalanie słownictwa: cook, sing, dance, drive a car, swim, play the guitar. Zadaniem ucznia jest sformułowanie wypowiedzi - zdań pokazanych na ekranie za pomocą grafik. Po udzieleniu odpowiedzi, uczeń ma możliwość odsłuchać poprawną odpowiedź i ją jeszcze raz powtórzyć.