Rowerowe puzzle - Transport słówka angielskie

Transport słówka angielskie. Środki transportu. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie środków transportu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo środków transportu. Słownictwo w quizie: car, bus, taxi, bicycle, on foot, train.