Pociągiem przez puzzle! - Środki transportu po angielsku

Środki transportu po angielsku. Nauka nazw środków transportu. Uczeń ćwiczy nazywanie środków transportu po angielsku klikając kolejne puzzle. Słownictwo w quizie: car, bus, taxi, bicycle, on foot, train, coach, ferry, plane, helicopter, motorcycle, underground.