Co posiadamy? - Język angielski Pytanie o posiadanie

Język angielski Pytanie o posiadanie. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Ćwiczenie odpowiadania na pytanie: "How many...have you got?". Słownictwo wykorzystane w quizie: books, cats, brothers, dogs, dolls, hamsters, pencils, pens, sisters.