Liczę do dwudziestu - Liczenie do 20 po angielsku

Liczenie do 20 po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie liczb z tego zakresu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo liczb. Słownictwo w quizie: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nienteen, twenty.