Liczę do dziesięciu - Liczenie do 10 po angielsku

Liczenie do 10 po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie liczb z tego zakresu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo liczb. Słownictwo w quizie: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.