...80, 90, 100! - Liczenie do 100 po angielsku

Liczenie do 100 po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie liczb z tego zakresu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo liczb. Słownictwo w quizie: ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.