Od 11 do 20 - Liczenie 11-20 po angielsku

Liczenie 11-20 po angielsku.Utrwalenie znajomości liczb 11-20. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nienteen, twenty.