Jakie piękne rękawiczki! - Nauka nazw ubrań po angielsku

Nauka nazw ubrań po angielsku. Utrwalenie nazw ubrań i dodatków. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: scarf, gloves, tights, umbrella, wellies, shorts, coat, watch, necklace, earrings, ring, glasses, sunglasses.