Pomieszczenia w szkole - Rozumienie ze słuchu słówka angielskie

Rozumienie ze słuchu słówka angielskie. Utrwalenie nazw pomieszczeń w szkole. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab.