Pomieszczenia w szkole - Rozumienie ze słuchu angielskie słówka

Rozumienie ze słuchu angielskie słówka. Utrwalenie pomieszczeń w szkole. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.