Nasza szkoła - Szkoła po angielsku

Szkoła po angielsku. Celem ćwiczenia jest poznanie nazw pomieszczeń w szkole. Zadaniem ucznia jest klikanie we wskazane miejsca w szkole i zapoznanie się z nazwą miejsca, jak również pisownią i wymową. Uczeń poznaje następujące słówka: playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.