Na łące - Udzielanie odpowiedzi na pytania po angielsku

Udzielanie odpowiedzi na pytania po angielsku. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Ćwiczenie odpowiedzi na pytanie: "Where do you spend your holidays?/ Where do you go on holiday?/ What do you do on holidays? Słownictwo wykorzystane w quizie: mountains, beach, lake, seaside, play in water, sunbathe, visit places, take photos.