Od stycznia do czerwca - Angielskie nazwy miesięcy

Angielskie nazwy miesięcy. Utrwalenie nazw miesięcy (styczeń - czerwiec). Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: January, February, March, April, May, June.