Od lipca do grudnia - Ćwiczenia ze słuchu. Nazywanie miesięcy

Ćwiczenia ze słuchu. Nazywanie miesięcy. Utrwalenie nazw miesięcy (lipiec - grudzień). Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: July, August, September, October, November, December.