Chory tata - Ćwiczenia słówek po angielsku

Ćwiczenia słówek po angielsku. Utrwalenie nazw chorób i dolegliwości. Uczeń ćwiczy słownictwo związane z budynkami poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami w języku angielskim. Kliknięcie wyrażeń wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych zdań. Wyrażenia w quizie: I'm hot, I'm cold, I feel dizzy, I feel sick, I've got a headache, I've got a cold.