Epidemia! - O chorobach po angielsku

O chorobach po angielsku. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Udzielanie odpowiedzi na pytanie "What's the matter? - He's hot..../ He feels sick..../ She's got a temperature. Wyrażenia wykorzystane w quizie: He feels dizzy and he's hot; He Feels sick and he's got a stomach ache; He feels sick and he's got a toothache; She is cold and she feels sick.