Co może nam dolegać? - Angielskie nazwy chorób

Angielskie nazwy chorób. Choroby i dolegliwości. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i stosowanie słownictwa z tego kręgu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli, wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając w odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić słownictwo. Wyrażenia w quizie: I'm hot, I'm cold, I feel dizzy, I feel sick, I've got a headache, I've got a cold.