Nieznośny ból brzucha - Ćwiczenie wymowy nazw chorób

Ćwiczenie wymowy nazw chorób. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i stosowanie angielskiego słownictwa z zakresu "Choroby i dolegliwości". Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić słownictwo. Wyrażenia w quizie: I've got a temperature, I've got a stomach ache, I've got a runny nose, I've got a toothache, I've got a sore throat, I've got a headache.