U taty w pracy - Pytania o miejsce pracy po angielsku

Pytania o miejsce pracy po angielsku. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Uczeń ćwiczy odpowiadanie na pytanie :"Where does your mum/dad work?" Słownictwo wykorzystane w quizie: hospital, police station, restaurant, school, supermarket.