Moja mama jest lekarzem! - Pytania o zawód

Pytania o zawód. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Uczeń ćwiczy odpowiadanie na pytanie :"What does your dad/mum do?" Słownictwo wykorzystane w quizie: baker, builder, chef, dentist, doctor, farmer, fire fighter, mechanic, police officer, singer, soldier, taxi driver, teacher, vet, hairdresser, nurse, shop assistant, actress.