Idę do szkoły - Wymowa i pisownia nazw czynności

Wymowa i pisownia nazw czynności. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i stosowanie angielskiego słownictwa z zakresu "Czynności dnia codziennego". Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić słownictwo. Wyrażenia wykorzystane w quizie: get up, get dressed, go to school, have breakfast, have lunch, have dinner, go home, watch TV, do homework, go to bed, have a shower, hang out with friends, have a break, have a music lesson.