O której Zosia wstaje? - Angielskie zwroty - pytania o czynności rutynowe

Angielskie zwroty - pytania o czynności rutynowe. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. What time do you...? - uczeń ćwiczy odpowiadanie na pytanie o czynności dnia codziennego.