W ogrodzie u Asi - Głoski i litery

Głoski i litery. Zadaniem ucznia jest zliczenie liter, głosek lub sylab w podanych wyrazach oraz wpisanie poprawnego wyniku na tabliczkę, którą trzyma ogrodniczka.