Przymiotnikowa wykreślanka - Zadania z przymiotnikami

Zadania z przymiotnikami. Rozpoznawanie przymiotnika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce słów, będących przymiotnikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.