Czasownikowa wykreślanka - Informacje o czasowniku

Informacje o czasowniku. Zadaniem ucznia jest zakreślenie kursorem wszystkich wyrazów , które są czasownikami, na literowej planszy. Wyrazy do odnalezienia znajdują się po prawej stronie ekranu.