Podzielone RZ - Pisownia wyrazów z rz

Pisownia wyrazów z rz. Ortografia. Zadaniem ucznia jest przyporządkowanie podanych wyrazów do odpowiednich zbiorów.