Krzyżówka z księżycem - Pisownia ż niewymienne

Pisownia ż niewymienne. Krzyżówka ortograficzna. Zadaniem ucznia jest rozwiązanie krzyżówki w oparciu o hasła zaprezentowane na obrazach. Kliknięcie w obraz powoduje podpowiedź audio.