Brakujące rzeczowniki - liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie zdań rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub mnogiej.