Ja jadę, ty jedziesz - Liczba i osoby czasownika

Liczba i osoba czasownika. Zadaniem ucznia jest dopasowanie czasownika w odpowiedniej formie do zbioru określającego kategorie liczby i osoby, w których występuje.