Duży, większy, największy - Przymiotniki stopniowanie

Przymiotniki stopniowanie. Dziecko nauczy się stopniowania przymiotników na podstawie dopasowania przymiotnika w odpowiednim stopniu do przedstawionej ilustracji.