Jakie to firgury? - Rozpoznaję figury

Rozpoznaję figury. Zadnie ucznia to policzenie ilości boków figury przedstawionej na ekranie.