Jak długi jest ołówek? - Określanie długości

Określanie długości. Zadaniem ucznia jest zmierzenie długości ołówka i zaznaczenie poprawnej odpowiedzi z dostępnych na ekranie.