Ważymy figury - Waga szalkowa dla dzieci

Waga szalkowa dla dzieci. Zadaniem ucznia jest takie ułożenie przedmiotów, aby waga pozostała w równowadze.