Słowny kalkulator - Liczby słownie pisownia

Liczby słownie pisownia. Uczeń ma podany zapis słowny liczb trzycyfrowych i na jego podstawie zapisuje te liczby za pomocą cyfr.