Dodawanie na łące - Dodawanie 0-100

Dodawanie 0-100. Uczeń ćwiczy dodawanie w zakresie 0-100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego razem z pszczółkami.