Odejmowanie na łące - Ćwiczenia na odejmowanie

Ćwiczenia na odejmowanie. Uczeń ćwiczy odejmowanie w zakresie 0-100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego razem z pszczółkami.