Odejmowanie na boisku - Quiz na odejmowanie

Quiz na odejmowanie. Uczeń wykonując odejmowanie w zakresie 0-100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego układa wagony pociągu w odpowiedniej kolejności.