Dzielenie z kwiatami - Nauka dzielenia przez dzieci

Nauka dzielenia przez dzieci. Uczeń ćwiczy dzielenie w zakresie 0-100, łącząc w pary pszczoły z kwiatkami.