Musi być równo! - Jednostki miary płynów

Jednostki miary płynów. Uczeń ćwiczy odmierzanie ilości płynów i posługiwanie się określeniami: litr, pół litra, ćwierć litra.