Uzupełnij lukę! - Zadania z ó niewymiennym

Zadania z ó niewymiennym. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie przedstawionych zdań o odpowiedni wyraz/ wyrazy z rozsypanki.