Krzysio sprząta pokój - Pisownia rz po spółgłoskach

Pisownia rz po spółgłoskach. Ortografia. Zadaniem ucznia jest zaznaczenie w podanych zdaniach spółgłosek, po których piszemy "rz".