W moim piórniku - Przybory szkolne język angielski

Przybory szkolne język angielski. Utrwalenie nazw przyborów szkolnych oraz ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie nagrania i wskazanie wymienionych w nagraniu elementów. Uczeń ćwiczy słownictwo: pen, pencil, rubber, pencil case, school bag, ruler, scissors, pencil sharpener, highlighter, book, notebook