Ortograficzny aparat - Rz niewymienne

Rz niewymienne. Zadaniem ucznia jest umieszczenie kolejno wykonanych fotografii na odpowiednio podpisanych miejscach w albumie.