Puzzle ortograficzne. "Ó" niewymienne - Wyrazy z ó niewymiennym

Wyrazy z ó niewymiennym. Quiz przybliża wyjątek niewymienności "ó" na "u". Zadaniem ucznia jest odsłonięcie kolejnych puzzli i zapoznanie się z pisownią wyrazów zawierających tą trudność.